Access  Service

GU Mengmeng (Zoe)
Acting Head of Access Service

Email: gumengmeng@wku.edu.cn

HONG Mengsi
Access Service Technician

Email: hongmengsi@wku.edu.cn

HU Linxiao (Wolfgan)
Access Service Specialist

Email: hulinxiao@wku.edu.cn

XIA Xiuhui
Access Service Technician

Email: xiaxiuhui@wku.edu.cn

YE Chaoyu
Access Service Technician

Email: yechaoyu@wku.edu.cn

ZHOU Hemin
Access Service Technician

Email: zhouhemin@wku.edu.cn


Resources Management

REN Yuanyuan (Yoyo)
Head of Resources Management

Email: renyuanyuan@wku.edu.cn

CHEN Mengjing (Christine)
Acquisition & Cataloging Specialist

Email: chenmengjing@wku.edu.cn

DONG Ziyan (Candy)
Acquisition & Cataloging Specialist

Email: dongziyan@wku.edu.cn

DONG Shuai (Dawson)
Library System Specialist

Email: dongshuai@wku.edu.cn

MO Kangni
Research Assistant

Email: mokangni@wku.edu.cn

ZHOU Shuxian (Sally)
Digital Service Specialist

Email: zhoushuxian@wku.edu.cn


CHEN TIANLONG Art Museum

WANG Qinshuo
Museum Coordinator

Email: wangqinshuo@wku.edu.cn

Font Awesome Icons

Library Service Desk:

WKU - GEH A301

+86 577 5587 0600

library@wku.edu.cn

Accessibility Services